Obolo di San Pietro jest inicjatywą solidarności wiernych, którzy poprzez daniny wspierają misje Kościoła katolickiego i działania charytatywne. Początki Obolo di San Pietro (Świętopietrze) mają charakter świecki. Wprowadzono je pod koniec VIII w., kiedy to Anglosasi, po nawróceniu się na Chrześcijaństwo, poczuli się tak związani z Papieżem, że postanowili regularnie przesyłać mu daninę: w ten sposób powstał  Denarius Sancti Petri (Jałmużna dla Św. Piotra”), który szybko przyjął się w innych krajach europejskich. Po pewnym czasie datek pieniężny zwany obolo został „pobłogosławiony” przez papieża Piusa IX w Encyklice z 1871 r.

Jest on wyrazem chęci wiernych z całego świata do dzielenia się i współczucia oraz do wspierania inicjatywy swoimi datkami. W tym celu #OrdinaryHeroes, pokazując dobroczynność współczucie, które to wartości uosabia, postanowił wesprzeć Obolo di San Pietro i przeznaczyć na działania charytatywne część funduszy pochodzących ze sprzedaży koszulek.

W ostatnich latach z inicjatywy Obolo di San Pietro odbudowano w Bangladeszu zniszczone w wyniku ataków terrorystycznych domy 55 rodzin różnych wyznań. Obolo ufundowało również 10 stypendiów dla młodych uchodźców w Kurdystanie, aby umożliwić im kontynuowanie studiów, co przyczyni się do późniejszej odbudowy kraju. Jednak to nie wszystko: datki zebrane przez Obolo di San Pietro w diecezji Cremona zostaną przekazane biskupom na Haiti, które zniszczył niedawno huragan.

Oto niektóre z działań charytatywnych: odwiedź stronę Obolo di San Pietro, aby otrzymać więcej informacji.

Obolo di San Pietro